Onze kosten

Een informatief gesprek of een intake is gratis.

Maak afspraak

Onze kosten

Niet onbelangrijk om te weten wat de kosten zijn van onze diensten.

Gratis intake gesprek

Een informatief gesprek of een intake is gratis. Ongeacht de omvang en ernst van het letsel komen in beginsel de redelijke kosten ter voorkoming van schade, de vaststelling van de aansprakelijkheid, vaststelling van de schade,  en de kosten voor verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoeding in aanmerking. Ook bij gering letsel heeft u recht op (onze) hulp.

Onze kosten worden dus zoveel mogelijk verhaald op de aansprakelijke partij.

Werkgevers

Ook een werkgever kan bepaalde kosten verhalen; o.a. netto loonkosten,  re-integratiekosten etc., maar ook de kosten voor het verhalen hiervan. Wel geldt hier dat er sprake is van een bepaald civiel plafond. De kosten van een werkgever voor het verhalen van zijn schade zijn dus beperkt.

Garantie

Onze financiële machtiging ziet erop toe dat de schadepenningen rechtstreeks aan u betaald worden en onze kosten worden rechtstreeks aan ons betaald. Onze kosten worden dus rechtstreeks verhaald op de aansprakelijke partij. Zo weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Ons motto, u dient zich zoveel mogelijk te focussen op uw herstel en dient zich niet ook nog eens zorgen te maken over allerlei kosten.

Zijn hierop uitzonderingen?

Er zijn situaties denkbaar waarbij niet zeker is of kosten voor rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking komen, bijvoorbeeld:

1. Eigen schuld of deelschuld. In zulks geval behoeft de aansprakelijke partij de buitengerechtelijke (verhaal) kosten niet volledig te vergoeden.

2. Ongeval in het buitenland. In sommige andere landen is het niet vanzelfsprekend dat de buitengerechtelijke (verhaal) kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Wij hebben ruime ervaring met verkeersschades in het buitenland.

3. Indien de letselschade wordt verhaald op een eigen afgesloten verzekering. In sommige gevallen zijn de buitengerechtelijke (verhaal) kosten dan uitgesloten. De polisvoorwaarden van een eigen afgesloten verzekering geven hier uitsluitsel over.

Kunt u dan géén gebruik maken van onze hulp?

U mag in alle gevallen gebruik maken van onze diensten, sowieso is een informatie gesprek altijd gratis. In dit soort bijzondere gevallen maken wij vooraf heldere afspraken. Dit kan zijn dat we een tarief of beloning afspreken.