Over ons

Onze naam THBO staat voor Tweede Hulp Bij Ongelukken. U kunt zicht verder richten op het herstel, wij richten ons namens u op de letselschade.

Maak afspraak

Over ons

Onze domeinnaam THBO staat voor Tweede Hulp Bij Ongelukken. De eerste hulp bij een ongeval kan worden aangeduid als fysieke hulp. Een hulpverlener (ziekenhuis, huisarts etc.) levert meestal de eerste hulp om verder letsel te beperken.

Daarna ontstaan vaak (financiële) ongemakken. Er kan sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, studievertraging of hulpbehoefte in het huishouden. Dit kan geduid worden als schadeposten. Wij helpen u bij de aansprakelijkstellingen en het berekenen en het verhalen van schadeposten.

THBO is een expertisebureau voor het behandelen van letselschades. In tegenstelling tot vele andere bureaus wordt THBO zowel door slachtoffers als verzekeraars ingehuurd.

Ons uitgangspunt is namelijk dat de schade zowel voor het slachtoffer als aansprakelijke partij op basis van reële standpunten beoordeelt dient te worden en het eigenlijk geen verschil mag uitmaken of de schade wordt beoordeeld door het slachtoffer of verzekeraar.

Ons kantoor is daarom uitermate geschikt voor mediation. Komt u er zelf niet uit, lukt het mogelijk met bemiddeling van ons kantoor wel. THBO beschikt over meer dan 20 jaar ervaring en kennis.

Werkwijze THBO

U heeft letselschade opgelopen. De eerste stap is medisch herstel. Vanaf dag een maakt u echter kosten en loopt u mogelijk inkomsten mis. Deze kosten wenst u te verhalen op de aansprakelijke partij.

De tweede stap is het inschakelen van een belangenbehartiger. Na melding van een ongeval bezoeken wij benadeelde het liefst thuis. Wij kunnen dan een beeld vormen van uw thuissituatie en gevolgen van het ongeval. Na dit vrijblijvend kennismakingsgesprek bepaalt u of u verder met ons in zee wenst te gaan. Wenst u liever dat uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat uw zaak in behandeling neemt dan blijven wij “even goede vrienden”.

U kunt zicht verder richten op het herstel, wij richten ons namens u op de letselschade.