Welke schadeposten zijn er?

Deze vraag wordt ons vaak gesteld door letselschade slachtoffers. We zetten de belangrijkste 25 schadeposten op een rij.

Meld letselschade

Schadeposten

Medische kosten

Indien u medische kosten hebt gemaakt, die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar, dan moet de tegenpartij deze kosten vergoeden. Hierbij kunt … Lees meer

Immateriële schade

Als slachtoffer hebt u recht op vergoeding van de immateriële schade. Dit wordt smartengeldgenoemd. Smartengeld is een vergoeding voor gederfd leed of levensvreugde. Voorbeelden hiervan … Lees meer

Inkomens verlies

U kunt door een ongeval arbeidsongeschikt worden en inkomensverlieslijden. Dat kan voor een korte of een lange periode en soms zelfs definitief zijn. Dit kan … Lees meer

Zelfstandigen

Als bij een zelfstandig ondernemer door een ongeval letselschade ontstaan kan dat grote consequenties hebben. Vaak is dan niet alleen het inkomen, maar ook de … Lees meer

Huishoudelijke hulp

Een ongevalsletsel kan er voor zorgen dat u niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden kunt verrichten, die u vóór het ongeval wel deed. U kunt hiervoor … Lees meer

Verlies aan zelfwerkzaamheid

Soms verliest u door ongevalsletsel uw zelfwerkzaamheid. U bent dan niet meer in staat bent om klussen in en om het huis te doen die … Lees meer

Inkomsten uit zwart werk

Het is algemeen bekend dat bouwvakkers en timmerlieden vaak in hun vrije tijd bij anderen klussen verrichten. Had u voor het ongeval “zwarte” bijverdiensten of … Lees meer

Gemis auto van de zaak

Het gemis van een auto van de zaak levert vaak een groot financieel nadeel op. Bij de schadeberekening dient met dit nadeel rekening te worden … Lees meer

Economische kwetsbaarheid

Wanneer het u lukt om na het ongeval uw baan te behouden, lijkt er op het eerste gezicht geen sprake te zijn van inkomensverlies. Maar … Lees meer

Studievertraging/achterstand

Blijft u zitten op school als gevolg van een ongeval, of treedt er studievertraging op? U kunt de tegenpartij aansprakelijk stellen voor extra studiekosten (school- … Lees meer

Directe kosten

Directe kosten is de meest rechtstreekse schadepost. Het gaat hier om beschadiging van uw zaken, zoals uw voertuig (auto, motor, fiets, etc.), uw kleding en … Lees meer

Daggeldvergoeding ziekenhuisopname

Bent u na het ongeval opgenomen in een ziekenhuis, dan hebt u recht op een zogenaamde daggeldvergoeding. Dit betreft een vast bedrag per opnamedag. Ook … Lees meer