Andere schadeposten

Al het nadeel, alle extra kosten en uitgaven, alle gemiste inkomsten (loon, zwart werk, bonussen, winstderving, etc.) is letselschade.

Bereken letselschade

Andere schadeposten

Andere schadeposten

Al het nadeel, alle extra kosten en uitgaven, alle gemiste inkomsten (loon, zwart werk, bonussen, winstderving, etc.), kortom: alle schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.

Wij zijn experts in het benoemen van die schadeposten. Samen met u stellen wij een schadestaat of schaderapport op, om alles bij de tegenpartij te kunnen indienen. U hebt immers recht op volledige schadeloosstelling zegt de wet.

THBO helpt u bij het bepalen en verhalen van de letselschade.

Wij zijn experts op gebied van letselschade. Wij helpen benadeelden bij het verhalen van letselschade en het begeleiden van het gehele letselschadetraject.

Geen moeilijke juridische termen, maar heldere taal
Rechtshulp bij letselschade voor iedereen
Elkaar versterken door samen te werken

 

Vertel uw verhaal