Daggeldvergoeding ziekenhuisopname

Bent u na het ongeval opgenomen in een ziekenhuis, dan hebt u recht op een zogenaamde daggeldvergoeding. Dit betreft een vast bedrag per opnamedag.

Ook tijdens een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening, verpleeginrichting of sanatorium hebt u recht op een vaste vergoeding per dag.

De daggeldvergoeding is bedoeld om de kosten van de aanschaf van bed- en ziekenhuiskleding te dekken, alsmede de kosten om het tijdelijke verblijf te veraangenamen.