Economische kwetsbaarheid

Wanneer het u lukt om na het ongeval uw baan te behouden, lijkt er op het eerste gezicht geen sprake te zijn van inkomensverlies. Maar soms is het de vraag of dat in de toekomst ook zo blijft.

Misschien verliest u later toch uw baan (ongeacht de reden) en heeft u vanwege het opgelopen letsel een verminderde kans op de arbeidsmarkt. In dat geval is er sprake van economische kwetsbaarheid.

Deze economische kwetsbaarheid wordt vaak in geld gewaardeerd, maar het is ook mogelijk om het toekomstrisico bij afwikkeling van de zaak door middel van een voorbehoud af te dekken.