Huishoudelijke hulp

Een ongevalsletsel kan er voor zorgen dat u niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden kunt verrichten, die u vóór het ongeval wel deed.

U kunt hiervoor een hulp in de huishouding zoeken, bijvoorbeeld een kennis of familielid. Ongeacht de vraag of u daarvoor daadwerkelijk een vergoeding betaalt, zal de aansprakelijke partij hiervoor een bepaalde vergoeding moeten betalen.

Maakt u hierbij gebruik van de Thuiszorg of een PGB (Persoons Gebonden Budget), dan komt de eigen bijdrage voor vergoeding in aanmerking. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) moet eerst een indicatie opstellen van de benodigde hulp.