Immateriële schade

Als slachtoffer hebt u recht op vergoeding van de immateriële schade. Dit wordt smartengeldgenoemd. Smartengeld is een vergoeding voor gederfd leed of levensvreugde.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of gederfde levensvreugde die u door het ongeval heeft opgelopen. De aard en de ernst van het letsel bepalen de hoogte van het smartengeld.

Maar ook andere factoren kunnen bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag een rol spelen, zoals de aard en omvang van de aansprakelijkheid.