Immateriële schade

Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor gederfd leed of levensvreugde.

Bereken letselschade

Immateriële schade

Als slachtoffer hebt u recht op vergoeding van de immateriële schade. Dit wordt smartengeldgenoemd. Smartengeld is een vergoeding voor gederfd leed of levensvreugde.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of gederfde levensvreugde die u door het ongeval heeft opgelopen. De aard en de ernst van het letsel bepalen de hoogte van het smartengeld.

Maar ook andere factoren kunnen bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag een rol spelen, zoals de aard en omvang van de aansprakelijkheid.

THBO helpt u bij het bepalen en verhalen van de letselschade.

Wij zijn experts op gebied van letselschade. Wij helpen benadeelden bij het verhalen van letselschade en het begeleiden van het gehele letselschadetraject.

Geen moeilijke juridische termen, maar heldere taal
Rechtshulp bij letselschade voor iedereen
Elkaar versterken door samen te werken

 

Vertel uw verhaal