Inkomens verlies

U kunt door een ongeval arbeidsongeschikt worden en inkomensverlieslijden. Dat kan voor een korte of een lange periode en soms zelfs definitief zijn. Dit kan financieel grote gevolgen hebben.

In sommige gevallen betaalt de werkgever niet het volledige loon door, maar bijvoorbeeld slechts 70%. Ook kan het zo zijn dat u overwerkvergoedingen, onregelmatigheidstoeslagen, studiekosten of bonussen misloopt. Al het inkomen dat u na het ongeval minder verdient is inkomensverlies.

Blijft u langer arbeidsongeschikt, dan vervalt u in de sociale voorzieningen (bijvoorbeeld in de Wet inkomen en arbeid). Ondanks deze voorzieningen gaat u er financieel op achteruit. De WIA betaalt bijvoorbeeld maximaal 75% van het laatst verdiende loon. Als u door het ongeval uw eerdere werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren en een andere baan krijgt, is het mogelijk dat u minder gaat verdienen.

Het verschil aan inkomen (het inkomensverlies) moet door de tegenpartij worden vergoed. Bij het bepalen van het inkomensverlies wordt  gekeken naar uw inkomen op het moment van ongeval maar ook uw carrièremogelijkheden in uw verdere loopbaan tellen mee. Indien u in de situatie zonder ongeval bijvoorbeeld promotie had kunnen maken, dan wordt dit meegenomen in de claim.

Vaak krijgen slachtoffer te horen dat er onvoldoende bewijs voorhanden is om carrièremogelijkheden te bewijzen.

Voor ons is dat vaak geen probleem. Wij schakelen meestal gespecialiseerde arbeidsdeskundigen in om een inschatting hiervan te geven op basis van het complete arbeidsverleden en de persoonlijke indruk die men van het slachtoffer heeft.

Bovendien mag de verzekeraar niet van alles keihard bewijs eisen m.b.t. de inkomensontwikkeling in de situatie zonder het ongeval: juist door dat ongeval kunt u het niet bewijzen. U hebt vaak op meer recht dan u denkt!