Kosten in verband met verblijf thuis

Doordat u minder valide bent en, in verhouding tot valide personen, veel meer tijd in huis doorbrengt, worden ook meer kosten gemaakt.

Dat is met name het geval bij een periode van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Er kan worden gedacht aan extra elektriciteits-, gas- en waterkosten, maar ook aan extra voedselkosten, tussendoortjes en extra telefoonkosten. Deze schade kan exact worden berekend, maar in de praktijk wordt hiervoor een bepaald jaarbedrag aangehouden.