Medische kosten

Indien u medische kostenhebt gemaakt, die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar, dan moet de tegenpartij deze kosten vergoeden.

Hierbij kunt u denken aan kosten voor medicatie of behandelingen door een therapeut of psycholoog. Ook de kosten vanwege een eigen risico moeten worden vergoed, tenzij dit in het ongevalsjaar al was opgesoupeerd.