Medische kosten

Indien u medische kosten hebt gemaakt, dan kan de tegenpartij deze kosten moeten vergoeden.

Bereken letselschade

Medische kosten

Indien u medische kosten hebt gemaakt, die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar, dan moet de tegenpartij deze kosten vergoeden.

Hierbij kunt u denken aan kosten voor medicatie of behandelingen door een therapeut of psycholoog. Ook de kosten vanwege een eigen risico moeten worden vergoed, tenzij dit in het ongevalsjaar al was opgesoupeerd.

THBO helpt u bij het bepalen en verhalen van de letselschade.

Wij zijn experts op gebied van letselschade. Wij helpen benadeelden bij het verhalen van letselschade en het begeleiden van het gehele letselschadetraject.

Geen moeilijke juridische termen, maar heldere taal
Rechtshulp bij letselschade voor iedereen
Elkaar versterken door samen te werken

 

Vertel uw verhaal