Studievertraging/achterstand

Blijft u zitten op school als gevolg van een ongeval, of treedt er studievertraging op? U kunt de tegenpartij aansprakelijk stellen voor extra studiekosten (school- of collegegeld, boekengeld, examenkosten en dergelijke).

Door de studievertraging komt u later op de arbeidsmarkt en dus hebt u wel kosten maar minder inkomsten. Deze toekomstige inkomstenderving moet ook worden vergoed. Afhankelijk van het school- of opleidingstype en de duur van de studievertraging krijgt u een vergoeding.

De Letselschaderaad heeft richtlijnen ontwikkeld. Afhankelijk van de studie kan de schadevergoeding  oplopen tot ongeveer 20.000 euro.