Studievertraging/achterstand

Blijft u zitten op school als gevolg van een ongeval, of treedt er studievertraging op?

Bereken letselschade

Studievertraging/achterstand

Blijft u zitten op school als gevolg van een ongeval, of treedt er studievertraging op? U kunt de tegenpartij aansprakelijk stellen voor extra studiekosten (school- of collegegeld, boekengeld, examenkosten en dergelijke).

Door de studievertraging komt u later op de arbeidsmarkt en dus hebt u wel kosten maar minder inkomsten. Deze toekomstige inkomstenderving moet ook worden vergoed. Afhankelijk van het school- of opleidingstype en de duur van de studievertraging krijgt u een vergoeding.

De Letselschaderaad heeft richtlijnen ontwikkeld. Afhankelijk van de studie kan de schadevergoeding  oplopen tot ongeveer 20.000 euro.

THBO helpt u bij het bepalen en verhalen van de letselschade.

Wij zijn experts op gebied van letselschade. Wij helpen benadeelden bij het verhalen van letselschade en het begeleiden van het gehele letselschadetraject.

Geen moeilijke juridische termen, maar heldere taal
Rechtshulp bij letselschade voor iedereen
Elkaar versterken door samen te werken

 

Vertel uw verhaal