Verhuiskosten

Het kan zijn dat de huidige woning vanwege het ongevalsletsel ongeschikt is geworden.

Bereken letselschade

Verhuiskosten

Het kan zijn dat de huidige woning vanwege het ongevalsletsel ongeschikt is geworden. Soms kan dit met bepaalde aanpassingen worden verholpen, maar wanneer de woning niet functioneel aanpasbaar is bent u misschien wel genoodzaakt om te verhuizen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u in een bovenwoning woont in een pand zonder lift en als gevolg van beenletsel niet meer kunt traplopen.

Wanneer vaststaat dat u vanwege het letsel niet meer in de huidige woning kunt blijven wonen, kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de verhuis- en herinrichtingskosten.

Als u gaat verhuizen van een etagewoning naar een bungalow, dan kunnen extra grond- en bouwkosten worden gevorderd. De tegenpartij zou als verweer kunnen stellen dat er sprake is van een vermogensvermeerdering. Als dat zo is, dan is er geen sprake van schade. In dat geval zouden alleen de extra financieringskosten kunnen worden geclaimd.

THBO helpt u bij het bepalen en verhalen van de letselschade.

Wij zijn experts op gebied van letselschade. Wij helpen benadeelden bij het verhalen van letselschade en het begeleiden van het gehele letselschadetraject.

Geen moeilijke juridische termen, maar heldere taal
Rechtshulp bij letselschade voor iedereen
Elkaar versterken door samen te werken

 

Vertel uw verhaal