Verlies aan zelfwerkzaamheid

Soms verliest u door ongevalsletsel uw zelfwerkzaamheid. U bent dan niet meer in staat bent om klussen in en om het huis te doen die u normaal gesproken zelf zou verrichten. U moet dan hiervoor de hulp van derden inroepen. Dat kan een familielid, kennis of een professioneel bedrijf zijn.

Voorbeelden van dergelijke klussen zijn het schilderen van uw huis, (groot) onderhoud van de tuin of een verbouwing van uw huis. De meerkosten die u voor deze uitbestede klussen maakt, komen voor vergoeding door de tegenpartij in aanmerking.

Naast de werkzaamheden die u in en om het huis deed, kan ook worden gedacht aan werkzaamheden die u verrichtte aan uw auto, uw boot of motor. De kosten voor het inhuren van derden om deze werkzaamheden van u over te nemen worden geclaimd bij de tegenpartij.