Vervoerskosten

De extra vervoerskosten die u als gevolg van een ongeval moet maken, zijn verhaalbaar op de tegenpartij. U kunt hierbij denken aan extra benzine- en parkeerkosten in verband met ziekenhuisbezoeken, of bezoeken aan de huisarts, therapeut of uw letselschadeadvocaat.

Meestal rekenen we met een kilometervergoeding, en is het niet nodig alle benzinebonnen te bewaren. Wel de extra gereden kilometers bijhouden dus!

Het kan zijn dat u vanwege het letsel vaker gebruik moet maken van vervangend vervoer, omdat u niet meer in staat bent om langdurig te lopen of staan en het gewone openbaar vervoer (om die reden) niet adequaat is. Wanneer vaststaat dat u hierdoor vaker bent aangewezen op bijvoorbeeld een taxi, is het redelijk om deze kosten te verhalen op de tegenpartij.