Zelfstandigen

Als bij een zelfstandig ondernemer door een ongeval letselschade ontstaan kan dat grote consequenties hebben.

Bereken letselschade

Zelfstandigen

Als bij een zelfstandig ondernemer door een ongeval letselschade ontstaan kan dat grote consequenties hebben. Vaak is dan niet alleen het inkomen, maar ook de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding.

Een ondernemer die door een ongeval bepaalde orders niet kan uitleveren kan belangrijke klanten verliezen. De kosten lopen intussen door.

Als u niet lang arbeidsongeschikt bent, bereikt u soms een oplossing door het inhuren van een tijdelijke hulpkracht. De kosten daarvan zullen worden geclaimd bij de tegenpartij.

Vervolgens zal worden bekeken welke financiële gevolgen er zijn. Deze worden vastgesteld aan de hand van de bedrijfsinformatie zoals de boekhouding en de fiscale administratie (jaarstukken). Ook de toekomstverwachting kunnen aan de hand van die cijfers worden vastgesteld. Ook informatie over brancheontwikkelingen kunnen daarbij worden meegenomen.

Wij schakelen één of meer deskundigen in om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van uw onderneming indien het ongeval niet was gebeurd.

De schade wordt bepaald door een vergelijking te maken tussen de hypothetische situatie zonder ongeval en de situatie na het ongeval.  Omdat het inkomen van zelfstandigen vaak van jaar tot jaar anders is, is een snelle en eenvoudige vergelijking tussen de situatie voor en na het ongeval daarom vaak niet mogelijk.

THBO helpt u bij het bepalen en verhalen van de letselschade.

Wij zijn experts op gebied van letselschade. Wij helpen benadeelden bij het verhalen van letselschade en het begeleiden van het gehele letselschadetraject.

Geen moeilijke juridische termen, maar heldere taal
Rechtshulp bij letselschade voor iedereen
Elkaar versterken door samen te werken

 

Vertel uw verhaal